ห้อง 0111-0113 อาคารซิตี้คอมเพล็กซ์-ประตูน้ำ

   (ตรงข้ามกับแพทตินัม-ประตูน้ำ) ชั้นใต้ดิน 

   ติดกับบันไดเลื่อน ประตูน้ำ ราชเทวี

   กรุงเทพ 10400